Stará cesta - rozdělení roku

Všichni známe klasické dělení roku na 4 roční období. Většina z vás také ví, že pohanských svátků je 8 (Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas, Mabon, Samhain).

Stejně tak tomu bývalo i dříve, kdy měl rok taktéž 8 částí, nikoli jen čtyři. 

Pro mě je toto starší dělení mnohem přirozenější než klasická 4 období - a také přirozenější než pohanské svátky Kola roku. 

Na venkově se toto členění používalo ještě na přelomu 19. a 20. století. Postupem času však rychle mizelo - i kvůli tomu, že věřících ubývalo. V minulých stoletích bylo toto staré rozdělení roku datováno hlavně dle církevních svátků a svátků svatých. Ovšem venkovský lid dělil takto rok již od pradávna, nezávisle na církvi. 

Celý rok je tedy rozdělen následovně:

předjaří (někdy také pozimek) - od 24.2.

jaro - od 19.3.

podletí - od 16.5.

léto - od 8.6.

polétí - od 15.8.

podzimek - od 21.9.

předzima - od 11.11

zima - od 25.12.

I toto rozdělení se ještě dále dělilo (např. časná zima a studená zima).

 

forfreedom02

 

 

Naši předkové vnímali čas naprosto jinak. Nejen během roku, ale také během dne. Jako noc byla označována doba od západu Slunce do jeho východu, jako den pak doba od východu Slunce do jeho západu. Lidé rozlišovali zároveň také úseky dne i noci: večer, půlnoc, kuropění, svítání, ráno, před polednem, poledne, po poledni, navečer a stmívání. 

Sami můžete vidět, že výše uvedená roční období jsou datumově trochu odlišná od tzv. Kola roku. Navíc - i astronomicky vycházejí svátky Kola roku o několik dní později, než je dáno. Samozřejmě kromě rovnodenností a slunovratů. Přesto se můžeme snažit svátky Kola roku zakomponovat i do těchto období - ovšem vždy s lehkostí.

Slavnosti a svátky byly založeny na zemědělství, pastvě a lovu. 

*

Cyklické proměny přírody splývají s člověkem jako takovým. My sami už často tyto informace nevnímáme - náš život je poplatný aktuální době. Avšak naši předkové moc dobře věděli, že pro život je důležité přizpůsobit se změnám v přírodě - aniž věděli něco o anatomii těla a jeho fyziologii. Věděli, jak je důležité se s touto cykličností propojit a dělali tak přirozeně bez tlaku. 

Podrobněji bychom mohli specifikovat daná období takto:

JARO 

Jaro je časem obnovy, návratu Slunce v plném slova smyslu a nového poznání. Probouzí se v nás vnitřní touha a radost.  Je to právě doba jara, která probouzí ve stromech a rostlinách jejich duše, které dlí v zimním spánku. Ptáci začínají snášet vejce - vajíčko je symbolem  nového života. Polím a zahradám se přinášejí oběti, původně krvavé - protože krev žehná půdě a podpoří její možnost plodit. Stejně tak přeje tento čas sexuálnímu veselí venku - i tímto aktem může být půda požehnána. Dnes jsou krvavé oběti minulostí, ale ostatního můžeme využít dle našeho uvážení. Plně ale postačí věnovat duchům zahrady jedno krásné jablko.

Později, koncem dubna se setkáváme u velkých ohňů. Vše negativní je již zažehnáno a právě v tuto dobu dosahují sexuální síly celé přírody svého vrcholu. 

Do období jara spadá svátek jarní rovnodennosti - Ostara (21.3.) i svátek Beltane (30.4/1.5.).

PODLETÍ 

Od poloviny května můžeme opět cítit probíhající změny. Lehkomyslné veselí se mění na plnou radost. Toto období trvá jen krátkou chviličku, pouhých pár týdnů  než započne vláda horkého léta.

LÉTO

V létě dosahuje Slunce své maximální síly, příroda již neoplývá květy ve velkém - naopak je obtěžkána plody, které pomalu dozrávají. Letní slunovrat a následně Svatojánská noc jsou významné dny letního období. Původně se slunovrat slavil až na Svatojánskou noc a opět se zapalovaly ohně -  popel byl následně rozsypán na úrodnou půdu.

Svatojánská noc je veskrze magickou nocí, kdy sbíráme devatero bylin, beze slov, bez ohlédnutí, bez společnosti. Duchové rostlin si své poklady stráží a proto můžete prožít vskutku neočekávané události. Neméně důležitá byla i noční koupel - ve studánce, v potoce, v jezírku. Prameny v tuto noc oplývají léčivou vodou, která dokáže uzdravit každou nemoc v duši. 

Do období léta spadá svátek letního slunovratu - Litha (21.6.) i svátek dožínek - Lammas (1.8.).

POLÉTÍ

Polétí je stále časem horkého Slunce a radosti, ačkoli ve vzduchu je už cítit lehká únava. Síla Slunce začíná ubývat a příroda, byť to ještě není znatelné, ví, že nadchází čas odpočinku. Ani ptáci již nezpívají jako před pár týdny či měsíci, zvířat je vidět méně. Jasně zelená barva přírody přechází v tlumenější tóny.

Probíhá první sklizeň - na polích i zahradách. Vnímaví lidé mohou už v tuto dobu cítit jakousi nostalgii i smutek. Pokud patříte mezi ně, pak je to znamení toho, že vaše energie splynula s přírodou a Matkou Zemí. Jste svázáni v jedno a propojeni se vším živým.

PODZIMEK

Podzimní rovnodenností začíná doba posledních sklizní a energie směřuje k odpočinku. Sluneční síla je oslabena a zimní temnota se pomalu připravuje na převzetí vlády. Podzimek je období úklidu - nejen na zahradách, polích a doma, ale také v sobě. Děkujeme strážcům a duchům půdy, stromů i rostlin. Obětujeme část své sklizně.

Do období podzimku spadá pohanský svátek podzimní rovnodennosti - Mabon (23.9.) a svátek Samhain - Dušičky (31.10.) - ačkoli Samhain astronomicky, i pocitově, spadá spíše do období předzimy, kdy jsou ostatní světy mnohem více přístupnější a my můžeme cítit přítomnost svých předků v dlouhém nekonečném zástupu.

PŘEDZIMA 

Předzima je prostě a jednoduše přechod mezi podzimem a zimou. Je to doba, kdy často prší, je mnoho bláta, ale zároveň se již objevují první mrazíky a první sníh. Začátek tohoto období s sebou přináší temnější polovinu roku - a zároveň i smrt a destrukci. Od začátku předzimy temnota stoupá až dosáhne svého vrcholu v čase zimního slunovratu. Jde o období hlubokého vnitřního klidu, uvědomění si, že všechno na světě je pomíjivé, ale také toho, že všechno končící přináší nový začátek.

Předzima je časem, kdy nejlépe objevíme vztah k tomu, co bylo již dávno zapomenuto. Uzavíráme v sobě pomyslný rok, loučíme se vším, co se nám nepovedlo, co už nechceme, co nás brzdí i ohrožuje.

V tomto období o mnoho více vzpomínáme na své předky. S nimi přichází připomínka smrti, kdy si znovu přemýšlíme o tom, že smrt sama je nevyhnutelná a procházíme smířením. I přes to všechno ale hluboko uvnitř víme, že život je tu stále znovu a znovu. Smrt znamená konec i počátek.

Do období přelomu předzimy a zimy spadá také pohanský svátek zimního slunovratu - Yule (12 nocí od 21.12.).

ZIMA

Zima začíná pár dní po zimním slunovratu. Zimní slunovrat je velký přelom v celém cyklu. Noc před slunovratem mají temné síly tu největší moc. Pro nás je tento čas symbolem ochrany sebe i domu. Venku zapalujeme ohně. Právě do ohně vloží svoji sílu poslední paprsek starého Slunce a oheň jej v sobě udržuje po celou noc. Další den se Slunce opět zrodí a bude sílit po následujících 12 dnů. Světlo opět našlo cestu na náš svět a temnota byla zažehnána.

Celá příroda bude nyní odpočívat až února, kdy hluboko v zemi započnou procesy vzniku nového života.

Do období zimy spadá svátek Imbolc - Hromnice (1.2.).

PŘEDJAŘÍ

Předjaří je dobou symbolizující nový začátek. Nejen v přírodě, ale i uvnitř nás. Čas odpočinku pomalu končí, začíná doba plánování. Příroda se probouzí - zatím jen hluboko v zemi, ale můžete si sami všimnout jak každé ráno a každý den přibývá zpívajících ptáků a života v přírodě. Světlo definitivně přebírá vládu nad tmou a my sami víme, že teď přichází radost a příjemné dny.

Často v nás předjaří probudí opětovnou touhu ponořit ruce do hlíny, věnovat se malým rostlinkám a pečovat o ně. 

 

unnamed

 

Mimo toto rozdělení roku dávali naši předkové velký důraz i na měsíční cyklus. 

Avšak nic nebylo bráno jako dogma. Vědělo se, že některý z časů je nejvhodnější, že zrovna ta měsíční fáze by byla dobrá... Ale pokud bylo potřeba, pak se kouzla dělala kdykoli a kdekoli. Bez ohledu na čas, fázi Měsíce a další aspekty.

Osobně mi výše uvedené přijde smysluplnější a příjemnější. Ono propojení příroda - člověk je dle tohoto rozdělení a vnímání světa jednodušší a více pevné, zdá se mi.

Vždycky mi přišlo škoda slavit svátky jen jeden jediný den. 

V tomto systému si najdete dny (nebo týdny) v tom kterém období, kdy budete vnitřně i navenek "slavit". Budete se měnit vy, protože se bude měnit příroda i energie kolem vás. Každý měsíc bude něco jinak. 

 *

Proto jsem se rozhodla i v rámci tvorby dát prostor této cestě (mojí cestě - Staré cestě) a v následujících týdnech či měsících se můžete těšit na nové svíce i oleje právě z pohledu tradičního rozdělení roku. Použijete je, když zrovna budete chtít a když to tak zrovna budete cítit. Ne pro jeden den. 

Stejně tak se bude měnit koncept speciálních boxů, které jste si velmi oblíbili. Boxy byly a jsou vydávány k jednotlivým svátkům Kola roku. Po jednom otočení tohoto Kola ale vydávání sabatových boxů skončí (poslední bude Mabon box) a bude nahrazeno boxy Staré cesty.

 

Více se dozvíte již brzy!

 

 

 

Zdroj obrázků: Pinterest