Astro okénko aneb proč neuvádím u událostí znamení

Mnoho z vás bylo zmateno, proč u úplňků, temných Měsíců a dalších událostí neuvádím znamení, ve kterém uvedená záležitost probíhá.

Aby bylo ještě více zmatků, uvádím u příspěvků či článků informace, že Měsíc (ale platí to také pro všechny planety) je v naprosto jiném znamení, než je všeobecně prezentováno. A ono tomu opravdu tak je, stačí se podívat na oblohu.

Pojďme si tedy vysvětlit, proč tomu tak je a co je to precese rovnodennosti.

Předem upozorňuji, že článek bude možná až moc "vědecky" zaměřený, daleko od spirituality. Ale v rámci starého řemesla platí, že je vždy a za všech okolností nutný kritický pohled na věc, tedy nepřejímat něco všeobecně přijímaného jen proto, že se o tom píše všude.

Proto prosím, udělejte si názor vlastní. Jestliže vám vyhovuje jedna cesta, běžte po ní. Jestliže vám vyhovuje jiná cesta, běžte po ní. Ale proto, že to tak chcete a cítíte vy, ně někdo jiný.

 

aa

 

Precese rovnodennosti (resp. precese jarního bodu) je proces, při kterém se pozice hvězd a souhvězdí postupně mění ve vztahu k ročním obdobím. To znamená, že dvanáct astrologických znamení, která byla kdysi zhruba v souladu se stejnojmennými souhvězdími, již v souladu není. 

Největší působení má v tomto případě Měsíc a Slunce. Země jako taková nemá tvar koule, ale elipsoidu, který se Měsíc snaží stočit tak, aby se rovníková výduť dostala do jedné roviny s oběhem Měsíce kolem Země. O stejné se snaží také Slunce. Osa Země tedy koná precesní pohyb (vychyluje se), jde o tzv. lunisolární precesi zemské osy.

Osa míří k pólu ekliptiky, který najdeme v souhvězdí Draka. Plný kruh zemská osa vykoná za  25 725 let.

Protože ale na Zemi působí i ostatní planety, mění se jejich vlivem orientace roviny zemské dráhy v prostoru. Sklon rovníku se zmenšuje o 0,46" za rok. Tím, že se mění úhel, posouvá se také jarní bod (planetární precese zemské osy).

Spojíme-li obě zmiňované precese zemské osy, dostaneme všeobecnou precesi zemské osy. Na základě tohoto víme, že se nebeský pól vrátí na své aktuální místo přibližně za 25 800 let (platónský rok).

Ukážeme si na příkladu Polárky, která tvoří severní nebeský pól. Momentálně je tento pól vzdálen asi 1° od Polárky a přibližuje se k ní. Nejblíže k ní bude v roce 2102. Pak se začne vzdalovat a navigační úlohu převezmou postupně jiné hvězdy, které budou tvořit severní nebeský pól. Všeobecně se udává, že za 12 000 let bude tento pól tvořit jasná Vega v souhvězdí Lyry. 

Precese zemské osy může být také pomocným vodítkem při určování stáří prastarých staveb, které sledovaly pohyby nebeských těles.

Předpokládá se, že změna precese zemské osy měla vliv na vznik a zánik dob ledových.  

Rychlost precese je jeden stupeň za 72 let = 0,838 minuty za rok, přesněji 50,2675 sekund za rok.

 

ddd

 

Termín zvěrokruh (zodiak) se vztahuje se na souhvězdí kolem ekliptiky. Ekliptika je cesta, kterou Slunce, Měsíc a planety procházejí hvězdami při pohledu ze Země. 

Astrologové označují zvěrokruh jako 12 stejných slunečních znamení. Dávní lidé jednoduše rozdělili tento prstenec hvězd do různého počtu souhvězdí v závislosti na kultuře. Například ve starověkém Babylonu byl kruh rozdělen do 17 nebo 18 souhvězdí různé délky. Ve starověké Indii byl tento prstenec hvězd rozdělen na 27 nebo 28 souhvězdí různých délek na základě jasných hvězd.

Astrologie je studium účinků, které na nás dole na Zemi mají nebeské objekty, jako jsou planety a hvězdy. Vždy vycházela z prostorových vztahů mezi planetami a mezi planetami a hvězdami. Proto byla původně založena na hvězdách. Ale protože se kultury vyvinuly a přešly na zemědělský způsob života, byl ustanoven nový "zvěrokruh" na základě ročních období.

Nakonec byl rozdělen na 12 stejných segmentů, což je zvěrokruh, který dnes používáme. Byl vyvinut kolem 7. století před naším letopočtem jako ekliptický souřadnicový systém. Tvořil nebeské měřící zařízení, které nesouviselo s astrologickou aktivitou. Používal se pouze pro záznam astronomických dat a pozorování účinků planet pro astrologické účely nadále souviselo s viditelnými souhvězdími. 

Těchto 12 stejných segmentů bylo pojmenováno po dvanácti hlavních souhvězdích kolem ekliptiky (Beran, Býk, Blíženci atd.), protože v té době tak nějak pasovala. Vše bylo ale velmi zhruba, už jen kvůli délce jednotlivých souhvězdí (Rak je malinké nevýrazné souhvězdí, Panna naopak zabírá podstatnou část oblohy). Postupně se astrologický smysl souhvězdí přenesl do tohoto nového měřícího zařízení a věc dostala interpretační význam.

Tyto myšlenky byly popsány v knize Tetrabiblos od Claudia Ptolemaia ve 2. století našeho letopočtu. Přijal astronomický výpočet týkající se výchozího bodu zvěrokruhu, který vyústil v popularizaci fiktivního pohyblivého (tropického) zvěrokruhu, který se stal základem zrodu moderní západní astrologie.

Pozn.: V dnešní době rezonuje společností "nález" třináctého znamení zvěrokruhu - Hadonoše. Mezi kovanými odbornými astrology u nás i ve světě, tedy u těch, kteří odmítají být ezo-astrology, se však dozvíte, že žádné třinácté znamení zvěrokruhu neexistuje a existovat nebude. Hadonoš je POUZE souhvězdí.

Nyní astrologie vykazuje jen malou podobnost se svým původem. Znamení zvěrokruhu, která dnes používáme, se nevztahují k souhvězdím, z nichž odvozují svůj název a význam. Mnoho z astrologů ví, že myšlenka mít 12 stejných segmentů odrážejících vliv hvězd je nesmysl. Dokonce i hvězdy v jednom souhvězdí mohou mít velmi odlišné vlivy a samozřejmě existuje mnohem více souhvězdí, která se nenacházejí v ekliptice. A aby toho nebylo málo, precese rovnodenností za posledních 2 000 let způsobila to, že nebeské objekty neprocházejí stejným znamením jako kdysi, ale jsou o celé jedno znamení vedle.

Když byl vyvinut tropický zvěrokruh, nula stupňů Berana odpovídalo první hvězdě v souhvězdí Berana - Mesarthim. Jenže tato hvězda je nyní na 3 stupních Býka.

Ptolemaios a helénističtí astrologové samozřejmě už v té době o precesi věděli, ale rozhodli se ji ignorovat. Jedním z důvodů bylo prý to, že by tím rozhodili filozofický systém, který měl mnohem širší důsledky (D. Houlding).

I možná proto je dnešní astrologie brána jako pavěda, protože absolutně nereflektuje jakékoli zákonitosti.

Někteří astrologové (a je jich bohužel málo), používají zvěrokruh pouze k popisu polohy hvězd a planet a interpretace vychází ze vztahů mezi planetami a hvězdami. Podobně už to začal kdysi dělat i významný astrolog a astronom Johannes Kepler. Kepler opustil zvěrokruh a postavil svůj astrologický systém na aspektech mezi planetami.

Co to tedy znamená, pokud sestavuje horoskop? Opravit polohy vzhledem k precesi. 

Nicméně téměř všichni astrologové používají a používat budou klasickou interpretaci. Jestli je to špatně? Není. Jen je nutné mít na paměti, že jde o interpretaci čistě symbolickou. Je to stejné, jako když u výkladu tarotu použijete přiloženou knížku s vysvětlivkami. Obecné tvrzení (symbolické) souhlasí, ale přesné není, protože záleží na mnoha dalších okolnostech.

Stejně tak je potřebné uvědomit si, že jsou to planety pohybující se na pozadí hvězd, které ovlivňují naše životy, nikoli planety pohybující se po domnělých rozděleních na kusu papíru.

 

 astrology-993127_1280

 

Už v astronomických knihách z 18. století najdeme zmínky o tom, že zvěrokruh není takový, jak je všeobecně dáno, a proto byl použit jen jako měrná jednotka.  

Pro správnou polohu nebeských objektů se využívají tabulky efemerid (správné a aktuální najdete třeba na www.astro.com).

  

Jak jsem uvedla výše, záleží zcela na vás, v čem se najdete. Co se vám bude líbit, v jaké interpretaci budete spokojení. 

Výše sepsaný článek byl vyjádřením toho, proč já osobně nevyužívám v astrologii zodiak pro interpretaci událostí. Myslím, že původní spojení astrologie a astronomie mělo svůj hluboký význam a jejich rozdělení na vědu a pseudovědu bylo chybou.

Pevně věřím, že ačkoli se článek liší od ostatních, něco si z něj vezmete a možná budete na horoskopy pohlížet trošku jinak. Možná ale taky ne. 

Zároveň bych ráda upozornila že nejsem expert. Ani v astrologii, ani v astronomii.

 

Více se tomuto tématu budeme věnovat v kurzu Astrologie v soukromém klubu. Jste vítáni!