Stará cesta - plamen, kouř, vosk


Plamen a chování vosku vám může pomoci určit, zda vaše kouzlo bude účinné  - a případně jak se projeví.

V dnešním článku se dozvíte, jak číst z plamenů a vosku, ale také jak věštit ze svící ve skleněných či jiných obalech.

Na úvod jen připomenu, že barevné svíčky mají být celoprobarvené, nikoli pouze povrchově obarvené. Knoty mají být uprostřed a svíčky mají být rovné.

Velkou roli také hraje prostředí, ve kterém svíčka hoří, přítomnost průvanu a dalších faktorů. Vlastnosti svíček se od sebe liší, každá hoří jinak. Nicméně i přes to všechno myslete na to, že v magické práci je VŠECHNO znamením. Cokoli, co přinesete do svého magického prostoru a použijete v magické práci přestává být světským nástrojem a stává se nástrojem magickým.

A připomínám i to, že svíčka nedělá kouzlo za vás!! Ačkoli dnes můžete všude kolem slyšet o svíčkové magii (stejně tak magii krystalů apod.), jde o věci novodobé, nikoli tradiční. Svíčkou i kameny můžete podpořit váš rituál, abyste se vy sami cítili lépe, silnější, připravenější atd. Proto nezavrhujte něco jen proto, že nemáte zrovna zelenou/červenou/modrou svíčku, ale jen bílou. Barva svíčky opravdu NEURČUJE to, zda budete úspěšní nebo ne...

Osobně miluji svíce i kameny, ale neberu to tak, že mají stěžejní vliv na daný rituál. Není důvod! Sami přece víte, že v dávné historii žádné barevné svíčky neexistovaly a polodrahokamy byly vyhrazeny jen majetnějším lidem...a čarodějnice přesto čarovaly.

KLASICKÉ SVÍCE

U volně stojících svíček se můžeme soustředit na plamen, kouř, ale také na chování vosku při hoření.PLAMEN

Plamen svíčky je mocným nástrojem a číst z něj můžeme jak z otevřené knihy.


1) Plamen se rozdělí na dva a více plamínků

Tato skutečnost znamená, že jsou přítomny další bytosti - ať už bohové, naši průvodci, předci..

Při magii lásky znamená rozdvojený plamen úspěšnou práci, a to zejména, pokud se dva plamínky nakonec spojí v jeden.
Pokud naopak pracujete na rozdělení dvojice, nebude vaše kouzlo úspěšné a pár zůstane spolu.

2) Plamen zhasíná a nejde zapálit

Práce nebude fungovat a nemá smysl kouzlo se svíčkou opakovat. Výsledek je mimo naši kontrolu a my jej nijak ovlivnit nemůžeme. Nechte si čas a můžete zkusit kouzlo znovu. V úvahu také připadá jiný typ kouzla.

3) Plamen je vysoký a silný

Kouzlo bude úspěšné, má velkou energii a sílu a jakýkoli odpor nemá šanci. Naznačuje přítomnost božstev či průvodců a jejich ochrannou ruku nad námi.

4) Plamen je nízký, ale silný

V tomto případě proti nám pracuje jiná síla, poměrně silná, a bude nutné u dalšího kouzla postupovat od základů, tzn. očistit se, uzemnit se a nabrat energii.5) Plamen je malý a slabý

Buď jsme zvolili špatné načasování nebo je dobrý výsledek nepravděpodobný, nepříznivý či nemožný.

6) Plamen vydává praskavý zvuk

Naznačuje, že se naše prosba vyplní, ovšem úplně jinak, než si myslíme. Čeká nás pravděpodobně překvapení. V některých kulturách je praskání plamene znakem, že se o nás "mluví" v jiných světech.

7) Plamen pravidelně "bliká"

Blikající plamen ukazuje na přítomnost ducha či spirituálního průvodce. Ten se vám snaží něco předat. Pokud pracujeme s božstvy, naznačuje jejich přítomnost a vaše přání budou vyslyšena.

8) Plamen při hoření najednou zhasne

Tato situace obvykle ukazuje na to, že nám již nikdo ze spirituálního světa nemůže pomoci, protože odpověď na naši otázku či splnění našeho přání jsou věci dávno určené a dané. Tady záleží na mnoha dalších aspektech, kouzlo buď vyjde nebo nevyjde.

9) Plamen se chvěje, je chaotický

Přijdou jisté potíže, na vině může být naše malé soustředění či vyčerpání. Přání bude zřejmě vyslyšeno, ale vše se stane pomaleji a s menší intenzitou. Výsledek tedy není 100%.

10) Plamen je divoký a vlní se

Ukazuje na to, že se přání a kouzla splní, leč pomaleji.

11) Plamen nejde uhasit

Někdo ze spirituálního světa nechce, abyste kouzlo už ukončili. Popřemýšlejte znovu o všem, zkuste se podívat na vosk, kouř, plamen a číst znamení. Možná jste něco vynechali, na něco zapomněli.
(Připomínám, že svíčky nesfoukáváme! Zhášíme prsty nebo nástrojem k tomu určeným.)

 

 
KOUŘ
Lehce kouřící zapálená svíčka obvykle poukazuje na to, že vaše přání a kouzla budou vyslyšena a otázky zodpovězeny.

Jestliže svíčka hodně kouří, znamená to obvykle skryté potíže nebo osobu, která pracuje proti vám. Ukazuje na to, že věci nejdou zrovna dobře, nicméně opakovaným přáním a rituály dosáhnete nakonec svého.

Pokud míří kouř přímo na vás, je to považování za dobré znamení a vy dostanete, co chcete. Pozor ovšem v případě kouzel pracujících na prokletí, intrikách, apod. Kouř mířící k vám naznačuje, že si ponesete odpovědnost za své činy.

Pokud jde kouř směrem od vás, znamená to, že vám daná věc unikne. Ale opět pozor - v kouzlech pro léčení, stejně tak v kouzlech prokletí a manipulace toto znamená, že vaše práce bude probíhat dle plánu.

Pokud se kouř naklání doleva, k vaší levé polovině těla, značí to příliš mnoho vašich emocí, kterými jste zainteresování do daného kouzla. Hrozí nebezpečí, že si budete sami podvědomě sabotovat své kouzlo.
Pokud se kouř naklání doprava, tedy k vaší pravé ruce, bude nutné použít rozum více než city a racionálně sledovat situace a doprovodná znamení.
Bílý kouř je obvykle ukazatelem dobrých výsledků.
Černý kouř je považován za negativní energii, která obklopuje vaše kouzlo.
 
VOSK
1) Svíčka se rychle roztaví do louže vosku
Tato situace obvykle značí, že na kouzle pracuje rychlá a vášnivá energie.
 
 
2) Svíčka hoří bez ukapávání vosku
Jde o znamení dobře a jasně provedeného kouzla. Všechno půjde přesně tak, jak vy chcete.
 
3) Vosk skapává pouze po jedné straně
Věci nejsou v rovnováze a výsledek vaší práce bude neúplný. Může jít o vaši psychickou nerovnováhu, o vaše roztěkané myšlenky, apod.
 
4) Černé kusy knotu plavou ve vosku
Tyto kousky značí důsledky, o kterých jsme nepřemýšleli nebo jinou práci, která je nutná k dokončení celého kouzla. Také poukazuje na problémy, vinu, zlomená srdce, zničená přátelství a další věci.
 

5) Když svíčka dohoří ke svému konci
Pokud je plamen pohřben ve vosku - přání nebo prosba nebude vyslyšena.
Pokud se svíčka spálí čistě, tzn. zbude kousek knotu a vosková kaluž okolo - pak bude přání vyslyšeno.
Voskové kaluže se dají interpretovat podobně jako třeba čajové lístky.

6) Svíčka praskne
Takový konec je jasnou zprávou, že vaše kouzlo bylo vetováno mnohem větší silou. Proveďte očistu a vzdejte se této práce než budete mít více informací o dané situaci.

 
Likvidace zbytků
Je mnoho názorů jak a kdy likvidovat zbytky vosku z kouzel. Jako takový základ můžete využít následující.
pozitivní kouzla - zbytky lze diskrétně pohřbít na vaší zahradě či v blízkosti bydliště
negativní kouzla - zbytky rozhodně odneseme dál od bydliště a vyhodíme do popelnice (doporučuji neohlížet se  a odejít)
 
SVÍČKY VE SKLENĚNÝCH OBALECH
Nejčastěji seženete hotové svíce ve skleněných tubusech. Jsou využívány méně často. Nicméně níže uvedené se týká i ručně vyrobených svící do klasických sklenic - třeba i zavařovacích.
 

1) Svíce vyhoří celá odshora dolů

Všechno půjde přesně podle plánu a vy dostanete to, po čem toužíte.2) Černé šmouhy na skle

Pokud saze zůstanou v horní části svíčky, pak to znamená, že překážky byly překonány a vaše kouzlo se vydaří.
Pokud saze postupují po celé sklenici až dolů, značí to zablokování vaší práce a přání, neboť stále existuje něco, co pracuje proti vám. Jestliže děláte kouzlo pro nějakého člověka či proti dalšímu člověku, znamená to, že daná osoba má velmi silnou duchovní ochranu nebo proti vám použila silnější kouzlo.
 
3) Saze se usadí na dně svíčky
 
Jde o varování, že proti vám pracují negativní síly a energie. Někdo působí proti vám. 
 
4) Saze na jedné straně sklenice
 
Takový případ je upozorněním, že to, co děláte není správné a není tedy vhodné jakkoli v práci pokračovat! Zkuste to úplně jinak.
 
5) Sklenice praskne, ale zůstane celá
 
Síly pracující proti vám byly zlomeny. Kouzlo se zřejmě vydaří podle vašich předpokladů, ať jiná osoba chce nebo nechce. Vaše přání bylo vyslyšeno a obhájeno.
 
6) Sklenice praskne a rozbije se na kousky
 
To obvykle znamená, že stojíte proti něčemu většímu než jste vy sami. Buď váš cíl chrání mohutné síly nebo se negativní síly snaží zasáhnout do vaší práce a z různých důvodů ji zničit. V tomto případě je zapotřebí zvýšená ochrana a očištění. Ovšem nedejte se a bojujte!
Pozor ovšem na to, abyste vy sami neblokovali své kouzlo! Váš vlastní strach je jedním z nejsilnějších soupeřů!
 
7) Na dně sklenice zbude větší vrstva vosku
 
Kouzlo je třeba opakovat. Pokud vám zůstávají zbytky vosku různě po skle, znamená to, že vy sami si nejste jisti tím, co děláte a vy sami si vytváříte překážky.
 
Při jakékoli práci použijte svoji intuici. Zaměřte se na to, co vy sami cítíte.
Zdroj obrázků: www.pinterest.com