Psychické schopnosti

Psychické schopnosti máme každý, troufám si říct, že fakt každý jednotlivec na planetě.

Problém je v tom, že někdo tomu nevěří, někdo se tak bojí, že to v sobě tzv. "zazdí",  a další neví, co s tím.

Pak jsou tu tací, kteří mají zájem zjistit, jaká je jejich schopnost, chtějí jí porozumět a naučit se s ní pracovat.Psychické schopnosti jdou ruku v ruce s našimi smysly - hmatem, čichem, chutí, zrakem a sluchem. Všechny smysly zároveň pracují nejen na fyzické úrovni, ale také v úrovni podvědomí.

Klasicky se dělí tyto dovednosti do 4 hlavních skupin - jde o jasnovidnost, jasnocítění, jasnoslyšnost a jasnovědění.JASNOVIDNOST (JASNOZŘIVOST)


Nebo-li umění "jasně vidět" vnitřním zrakem. Je jednou z nejznámějších psychických schopností.

Časté je ovšem mylné přesvědčení, že ten, kdo ovládá jasnozřivost vidí přímo a jasně do budoucnosti a zároveň vídává zejména hororové vize.

Jasnovidnost spočívá ve velké míře v tom, že dotyčný vidí např. barvy, čísla, znaky, různé obrazy a výjevy, které může, ale taky nemusí, chápat, a které jsou doplňkem událostí okolo něho.

Rozhodně není běžné, aby někdo upadal do transu, tak jak to občas vídáme v různých filmech. Naopak jasnozřivost je schopnost velmi jemná a často jde o pouhý záblesk čehosi.

Samozřejmě můžeme vidět i projevy věcí budoucích, kdy si často uvědomíte až potom - ve chvíli, kdy ona věc nastane - že "tohle jsem přece viděl/věděl!"

Jako známky jasnovidnosti, ať už skryté či využívané, patří často periferně viděné záblesky světla nebo naopak stíny, snadné snění a vysoká schopnost představivosti, skvělá orientace v prostoru a umění plánování tzv. "v hlavě".

Mezi jasnovidnost můžeme také zařadit použití třetího oka.JASNOCÍTĚNÍ (JASNOCITNOST, JASNOVNÍMÁNÍ)


Schopnost, kdy různé vzkazy, obrazy a pocity dostáváte skrz kontakt (a nemusí být ani fyzický).

Mezi jasnocítění patří také schopnost empatie, kdy cítíme jakékoli emoce druhých lidí, i ty, které mají schované hluboko uvnitř sebe. Empati také velmi snadno prokouknout jakoukoli lež a do ostatních lidí prostě a jednoduše vidí.

Jasnocítění jako takové zahrnuje schopnost vstřebávat vjemy prakticky ze všeho v okolí. Z domů a prostor, nábytku, míst, zvířat, drobných věcí denní potřeby,...

Lidé se schopností jasnocitu a empati jsou velmi často vyčerpaní a oslabení, je proto nutné neustále pracovat na osobní ochraně a uzemnění. Tito lidé potřebují víc než kdo jiný dobíjet baterky v přírodě, pokud možno o samotě nebo s lidmi, kteří doslova hýří pozitivní energií.
Mít vyvinutou schopnost empatie je úžasné, nicméně také velmi psychicky náročné.

Pozor - onu vyčerpanost ale nelze v jejich případě považovat za slabost!!

Další schopností jasnocítění a empatie je někdy také rozpoznání zdravotních problémů a nemocí ostatních.
Proto je tato dovednost zásadní pro léčitele, terapeuty a poradce.

Patří sem i využití intuice a šestý smysl.


JASNOSLYŠNOST

Nebo-li schopnost "jasně slyšet" to, co je skryto. Tedy přijímání vzkazů a vjemů skrz ucho. Kromě vnitřního zraku totiž máme i vnitřní sluch.

Schopnost jasnoslyšnosti není tak častá jako třeba jasnovidnost, ale je neméně účinná.

Zahrnuje také to, čemu říkáme "vnitřní hlas". Tedy schopnost slyšet v hlavě hlasy, které říkají, co by bylo dobré udělat, co by se mělo udělat nebo co rozhodně neprovádět.
Zároveň, pokud jsou tito lidé vysoce senzitivní, mohou slyšet i to, co ostatní ne - tedy zvuky, hlasy i třeba hudbu. A to zejména z jiných světů, mimo náš čas a prostor, nebo z jiného časového období.

Příkladem je také médium, využívající se ve světe spiritismu, které dokáže interpretovat slova, příběhy i jména těch, kteří žijí v jiném světě nebo - chcete - li - na druhé straně.

Jasnoslyšnost je úzce spojena s krční čakrou, pokud ta funguje jak má, pak je i jasnoslyšení lépe využitelné.

Občas se také uvádí, že ti jedinci, kteří mají problémy se sluchem ve formě neustálého pískání v uších, hučení, šumění, apod. mají dobře vyvinutou schopnost jasnosluchu, která ale není "otevřená".

Někdy je jasnoslyšnost považována za formu channelingu.
JASNOVĚDĚNÍ


Jde o schopnost pochopit věci bez jakékoli logiky a faktů - prostě naše "vnitřní vědění".
Takové to krásné "kouknu a vím".

Tuto schopnost má poměrně hodně lidí ačkoli ji často přechází bez povšimnutí. Bereme ji povětšinou jako takovéto varování - tomuhle člověku nemůžu věřit, tímhle vlakem bych neměl jet. Nevíte sice proč, ale víte, že to tak je.

Takové vnímání je velmi silnou psychickou schopností a stejně jako ostatní schopnosti jej lze dobře vytrénovat.

Tito lidé obvykle nosí v hlavě obrovské množství informací. Výborně chápou jakýkoli problém a jsou schopni ho hned a na místě vyřešit. Mají prostě dobrou odpověď na všechno. V životě dávají přednost určitému řádu a logice. Jsou to tzv. doživotní studenti a sběratelé informací.

Za známky jasnovědění se považuje třeba to, že dopředu víme, jak věci v budoucnu dopadnou. Nebo k nám přicházejí nápady totálně jasné, nad kterými nemusíme vůbec dál přemýšlet.

Zároveň ale jsou to také lidé hloubaví, milovníci knih a také mezi ně někdy patří ti, kteří vám budou neustále skákat do řeči :-) Je to proto, že často znají odpověď ještě dříve než dokončíte větu a musí vám to prostě sdělit jako první :-)

Mezi jasnovědění se také někdy řadí schopnost automatického psaní.
Některá z dovedností vždy u člověka převažuje, jiná se naopak projevuje velmi slabě. Často se jednotlivé schopnosti vzájemně propojují a spolupracují.

Já mám nejlépe vyvinutou schopnost jasnocítění a empatie, ta všemu naprosto dominuje.
Jasnovědění je o něco méně funkční, ale pořád kvalitní. Naopak jasnoslyšnost i jasnovidnost jsou slabé, nevyužívám je a zatím na nich ani nepracuji.

Mimo tyto 4 hlavní vlohy se uvádí ještě několik dalších dovedností, které se někdy také řadí mezi psychické schopnosti.

astrální projekce - tedy schopnost pohybovat se dobrovolně mimo své tělo. Trénuje se dostatečnou praxí, nutné je naprosté zklidnění.

OBE - anglická zkratka pro "pobyt mimo tělo", tento pobyt bývá však - na rozdíl od astrální projekce - nedobrovolný a pojí se velmi často s NDE, tedy se zkušeností s blízkou smrtí, která se stává, pokud je člověk hodně zraněný, zmatený, vyděšený, v šoku.

aura - to, že vidíme auru je také považováno za psychickou schopnost, z aury můžeme vyčíst emoce, povahu i zdravotní problémy člověka. Trénuje se celkem lehce a výsledky se dostavují poměrně brzy.

automatické psaní - pochází z části podvědomí/nevědomí a jde často o přicházejí informace z jiných světů. Hodně se využívá při spiritistických seancích i u umělců.

channeling - spojení s duchy a jejich světem za pomocí médiavěštění - jakékoli formy věštění a schopnost interpretace patří také mezi psychické schopnosti. Tarot, čajové lístky, kávová sedlina, křišťálová koule a zrcadlo, kyvadlo, Quija,...

levitace - i tato schopnost se často zařazuje mezi možné psychické schopnosti, jde tedy o umění vznášet se ve vzduchu bez jakékoli podpory a pomociléčení - schopnost léčit na dálku, léčit s použitím rukou a energií, dokonce i schopnost tzv. "ruční chirurgie"

pyrokineze - ovládnutí ohně myslí. Jsou tací, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že tato schopnost existuje a lze ji natrénovat, a pak jsou tací, kteří jsou vůči tomuto fenoménu skeptičtí. Tento termín poprvé použil ve své knize až spisovatel Stephen King, a to v románu Firestarter (u nás tuším Žhářka).
Pozn.: Vzhledem k tomu, že Oheň je jedním z živlů, osobně si stojím za tím, že jej nelze ovládnout.

psychokineze - pohybování předměty silou vůle. Někdy se dělí na makro psychokinezi (kdy ovlivňujeme předměty, objekty a prvky jako kouř či oheň), a na mikro psychokinezi (kdy jsme schopni ovládat události s náhodnými výsledky - hazardní hry).

telepatie - tedy přenos informací za využití mimosmyslového vnímání a komunikace mezi jedinci bez použití slov, pouze pomocí myšlenek a emocí. Telepatie je možná nejen mezi lidmi, ale také mezi lidmi a zvířaty. Tuto schopnost lze opět dobře zvládnout dostatečným tréninkem a praxí.


Těchto dovedností může být celá řada, dále např. lucidní snění, existuje i dokonce jasnočichová  i jasnochuťová schopnost - takové využití chuti a čichu nám prý připomíná něco z minulosti, něco, s čím bychom měli pracovat nebo se k té věci vrátit.

 

 


Nejtěžší na celé věci je, jak rozvinout schopnosti a jak s nimi pracovat. Nebo jak vůbec poznat, co je mojí dominantní psychickou schopností.

Vzpomínejte na období svého dětství - jako děti jsme často měli psychické schopnosti a dokonce je používali. Zkuste se rozvzpomenout na to, co jste uměli. Můžete k tomu využít meditaci, procházku v přírodě, spánek a sny.

Nastavte si rituály, které jsem zmiňovala v předchozím článku. Je NUTNÉ trochu změnit svůj život a vybočit ze zažitých vzorců a ze stereotypu práce - nákup - rodina. Nastavení rituálů a mantinelů nám během chvilky dodá pocit jistoty a klidu.
A stejně tak už víte, že strava a pitný režim mají také svůj účinek.

Můžete využít také aromaterapii (tyčinky, oleje) nebo hudbu.

Spojte se svými průvodci, totemovým zvířetem, poproste je, aby vám ukázali, jak na to. Aby vás vedli a pomáhali vám.

Můžete trénovat i s přáteli - zkuste uhádnout, jakou kartu si vytáhli, co schovávají v rukách, co je uschováno v krabičce...

Vizualizujte si. Často. Představivost nám dává schopnost vnitřní svobody a ta je velmi důležitá.

Meditujte - stokrát otřepaná věc. Neberte meditaci ale jako nudnou věc, kdy sedíte v lotosovém sedu. Meditovat můžete stejně dobře při procházce lesem. Soustřeďte se na každý svůj krok, na pohyb svého těla, můžete si při každém vykročení říct jen v hlavě slovo "krok". Pomůže vám to odpoutat se od zmatených myšlenek a více se začnete soustředit sami na sebe. Meditovat můžete i v autobuse, ve vlaku a jinde.

Zkuste navštívit antikvariát nebo starožitnictví. Pokuste se cítit energii starých věcí. Nebojte se negativních zážitků. Jsou nutné a posunou vás dále. Zkuste se na věci podívat, zkuste se jich dotknout.

V běžném životě se naučte vnímat symboly, které k vám přicházejí - opakující se barvy, zvuky, jména, slova, čísla,...

Vyzkoušejte některou z metod věštění nebo čtení z aury (Vidět auru je opravdu otázkou krátkého času a myslím, že to svede opravdu každý. Číst v ní a interpretovat věci správně je už věc druhá.).

Když ležíte večer v posteli, vnímejte před usnutím ty jemné zvuky okolo vás - šum listů venku na stromě, pohyb zvířat...to, co většinou normálně ignorujeme.
Mimochodem - spojení s našimi domácími mazlíčky velmi posiluje psychické schopnosti. Nevyhýbejte se tedy kontaktu se zvířaty a  mluvení s nimi.

Veďte si deník, zápisník, cokoli. Na sny, na vaše každodenní zážitky. Na to, co se vám povedlo a co ne. Sami za krátký čas uvidíte, jak se spousta věcí  otočí a možná vyvine jinak, než kdybychom je nechali jen tak volně plynout.

Naučte se být vděční.

Naučte se taky "vypnout". To, že jste empati je sice hezké, ale nikdo a nic vás nemusí vysát až na krev.

Zaměřte se na práci s třetím okem. Článek na toto téma vyšel v srpnu loňského roku a přečíst si jej můžete ZDE .

Zvyšte svoje osobní vibrace co to jde. Nebo svoji osobní energii, pokud je vám toto slovo milejší.
To znamená žít skutečný život, s radostí i občasným smutkem. Dávejte to dobré a přijímejte to dobré.


A hlavně - myslete na to, že se nic nestane jen tak přes noc. Pracujte na sobě ve všech směrech a neupínejte se k jednotlivým věcem. Všechno přijde v pravý čas.


zdroj obrázků: www.pinterest.com