Totemová zvířata III.

Tentokrát se mrkneme na symbol vlka, jelena, kočky, pavouka a orla.

VLK
Vlk je klasický týmový hráč, který umí dobře spolupracovat. Člověk, kterého vlk doprovází má povětšinou velmi dobře vyvinuté instinkty, je chytrý a touží po svobodě (v jakémkoli slova smyslu). Zároveň si ale uvědomuje potřebu sociálního kontaktu, potřebu rodiny a přátel.
Vlk nás učí rovnováze mezi těmito dvěma věcmi - připoutáním k rodině a naší osobní potřebou volnosti.Zároveň nám pomáhá rozvinout náš duchovní pohled na svět, umí nenásilně odstranit věci a myšlenky, které již neslouží svému účelu, a zbytečně nás zdržují.
Také nám ale ukazuje, že jsme člověkem, který se podvědomě bojí určitého "svázání", člověkem, který málo důvěřuje ostatním. A právě to se náš vlčí průvodce snaží zlomit.
Lidé jejichž patronem je vlk, mají schopnost poznat věci skryté před světem. Je jedním z nejsilnějších ochránců a zaručuje pomoc po duchovní i psychické stránce po celou dobu našeho života. Je připomínkou, abychom udrželi naši duši živou, a našli tu nejlepší cestu životem, která bude vyhovovat nejen nám, ale i ostatním v blízkém okolí.JELEN
Jelena jako duchovního průvodce mají většinou lidé, kteří jsou jemní, citliví,  s dobře vyvinutými instinkty. Výborně se vyrovnávají s problémy, ale vždy bez zbytečného důrazu nebo dokonce tvrdosti. Udržují v sobě ono vnitřní dítě a jsou s ním v neustálém kontaktu. Dokáží se velmi rychle rozhodnout, co dělat v té které situaci.
Jelen je zvířetem lásky a harmonie. Učí nás být hodní nejen sami k sobě, ale i k okolí.Přináší nám nový vhled na staré otázky, pomáhá najít odpověď a odstranit to staré, co nám již není k užitku.
Je také symbolem regenerace a životní síly. Pomáhá nám tedy obnovit a posílit náš duchovní život, dává nám sílu jít dál.
Může ale také ukazovat na to, že jsme momentálně v jakémsi běhu okolností, které se na nás negativně podepisují, a ukazuje směr, kterým můžeme z této situace uniknout, aniž bychom někoho zranili.
KOČKA
Kočka je bezesporu nejvíc spirituálně obdařené zvíře. Tradičně byla spojována s čarodějnicemi, zlými duchy a negativními silami. I dnes si můžete všimnout, že spousta lidí nemá kočky rádo. A je to z jednoho prostého důvodu - kočky v sobě nesou jak energii ochočených, mírumilovných zvířat, tak energii divokých, nespoutaných tvorů. Jsou propojeny se světem spirituálním, kombinují v sobě smyslnost i citlivost. Proplouvají životem s lehkostí a určitou dávkou tajemství. Navíc dokážou vidět ve tmě, což samo o sobě obestírá kočku aurou jakéhosi kouzla.
Jako duchovní průvodce nás učí rovnováze mezi fyzickým světem a duchovním světem.
Patří lidem, kteří nastoupili svou spirituální cestu. Je nejčastějším zvířecím partnerem, ať už naživo, nebo jako duchovní symbol. Drtivá většina lidí, žijících v obou světech (fyzickém i spirituálním) je s kočkou spojena.
Učí nás trpělivosti, důvěře v sebe sama. Nezávislosti, avšak s udržením sociálních kontaktů. Probouzí v nás odvahu, dobrodružného ducha, zvědavost.PAVOUK
Pavouk představuje spojení mezi minulostí a přítomností. Objevuje se často u lidí, kteří přemýšlejí o své budoucnosti, připomíná nám, že bychom měli klást důraz i na naše sny. Je symbolem moudrosti, změn, kreativity, důstojnosti. Přichází, aby nám řekl, že je čas naše sny ukázat světu, a "utkat" z nich naši další cestu. Je to jedno z nejpracovitějších zvířat a totéž učí nás - jít si cílevědomě za svým s vytrvalostí.
Také nám připomíná, že tento svět je tvořen iluzí, a že je potřeba, pro pochopení všech věcí a souvislostí, podívat se občas i za oponu jiných světů.
Často doprovází ty, kteří si svůj osud určují sami.
V některých tradicích byl dokonce symbolem Matky, silné ženské energie.
Pavouci v mnoha lidech budí strach. Může to být i z toho důvodu, že nám pavouk, jako totemové zvíře, ukazuje naše temnější stránky, které si nechceme připustit, neboli naše stínové Já.OREL
Orel je poslem a léčitelem. Je symbolem svobody a nezávislosti. Vlastní mimořádnou statečnost a rozhled. A totéž učí nás. Umět jednat pohotově s přesností, kterou by nám mohl leckdo závidět. Umět se přenést přes překážky s lehkostí.
Jako duchovní průvodce vyniká úžasnou silou dodat nám odvahu, sílu a bystrost. Dává nám možnost vznést se nahoru, vidět věci z vyšší perspektivy, učí nás rozvíjet naše schopnosti. Motivuje nás zvednout hlavu výš a jít si hrdě za svým cílem.
Patří lidem, kteří mají velmi silné spojení s duchy ve smyslu elementů. Kteří pochopili podstatu věci.
Stejně jako většina ostatních ptáků jako totemových zvířat je silně spojen  se světem na druhé straně.