Totemová zvířata II.

Tentokrát se zaměříme na duchovní průvodce v podobě lišky, koně, psa, žáby a havrana.

LIŠKA
Ačkoli je liška často spojována s postavou jakéhosi podvodníka, v případě duchovního průvodce to až tak neplatí. Je to zvíře mazané, avšak nezákeřné. Přináší s sebou tajemství, neviditelnost a schopnost přeměny.
Sděluje nám, že je čas začít využívat své skryté schopnosti. Patří lidem, kteří vědí, že moudrost lze nalézt všude. Pomáhá vyhnout se překážkám.
Učí nás spoléhat na své instinkty, pozorovat okolí, vede naše kroky s lehkostí. Jejím mottem je ZASTAV SE - DÍVEJ SE - POSLOUCHEJ.
Také nás učí, že poznat pravdu občas vyžaduje stáhnout se do pozadí a tzv. zmizet.
Liška patří člověku, který je přirozeně inteligentní, vnímavý a mazaný, což z něj dělá mistra v maskování. Který je schopný tiše pozorovat situaci a rychle si osvojit požadavky pro získání čehokoli. Ale nikdy neublíží.
V angličtině se používá termín "outfoxing", který znamená vyzrát na něco, nebo na někoho.KŮŇ
Kůň vždy symbolizuje svobodu a nadšení. Patří těm, jejichž duše je svobodná, nesvazovaná životem a myšlenkami. Může ale i ukazovat na to, že jsme příliš uvězněni v našem životě, v našich problémech, a pomáhá nám najít onu volnost.
Kůň jako totemové zvíře ukazuje na silnou motivaci, touhu uspět, jít si za svým cílem bez ohledu na to, jaké překážky si pro nás osud uchystal.
Zároveň představuje silnou sexuální energii, vášeň a emoce. Kůň prostě patří lidem, kteří si dovedou užívat života ve všech směrech. Umí se vyjadřovat asertivně, chtějí ukázat světu své Já. Jsou to vůdci, ale i léčitelé a láskyplní lidé.
Podle Junga záleží i na barvě našeho koňského průvodce, a to konkrétně bílé nebo černé. Bílá barva symbolizuje rozvoj podvědomí, instinktů a intuice. Černá barva symbolizuje naše stínové Já, tu část osobnosti, kterou raději udržujeme skrytou.ŽÁBA
Žabí průvodce v sobě nese transformaci, očištění, plodnost a znovuzrození.
Radí nám vymanit se ze zažitých vzorců, ukazuje, jak obnovit náš pohled na některé věci. Pomáhá nám znovu nalézt a oživit vrozené schopnosti, abychom mohli být sami sobě lékařem. Naznačuje totiž, že nastal čas starat se o své zdraví, uvolnit emoce a zastavit plýtvání energií.
Patří lidem, kteří dokáží přijmout a slyšet informace z druhého břehu - z jiného světa.
Učí nás, že je nutné přijmout v životě změny - i co se týká duchovního růstu.
Žába je spojena s nocí, záhadami, Měsícem a tajemstvím života. Směřuje nás k využívání intuice, ženské energie, ukazuje kouzla přírody a všech živlů. Bude nás jako duchovní průvodce podporovat v období změn a očisty - ať už fyzické, duchovní nebo emocionální.PES
Pes je prostě nejlepší přítel. A platí to i v podobě totemového zvířete. Pokud se vaším duchovním průvodcem ukáže být právě pes, získáte nejvěrnějšího společníka pro zbytek života.
Lidé, kteří mají psa jako symbol, se většinou drží v pozadí, protože tak vidí věci jasněji a dokáží včas odhalit i sebemenší problém. Obvykle jsou to také lidé pomáhající ostatním, mají hluboké pochopení a soucit. Pokud potřebujete pomoci, udělají to nezištně, a aniž je o to musíte žádat.
Patří lidem, kteří mají velmi silnou schopnost milovat, kteří mají rodinu jako svoji základnu. Jsou to lidé stabilní v názorech.
Pes jako průvodce nás učí, že máme být k sobě vždy laskaví, že máme najít sami se sebou pevný vztah, neboť jen tak můžeme být dobrými přáteli pro ostatní.HAVRAN/VRÁNA
Vrána je symbolem spirituální síly. Je zvířetem šamanů, schopným přinášet informace z jiného světa.
Je spojena s transformací, neohrožeností a tajemstvím života a smrti.
Pomáhá nám poznat tajemství života, rozvíjet své schopnosti. Její moc jako duchovního průvodce je velmi silná. Pokud se sladíme s vránou jako s naším duchovním učitelem, přinese nám to moudrost a umění poznat svět za hranicemi běžného života.
Jsou to zároveň i silní ochránci a strážci, schopní rychle rozpoznat potencionální nebezpečí a varovat nás.
Učí nás pozorovat, ne se bezhlavě vrhat do všeho, ale vyčkávat a dívat se - a poučit se z toho. Učí nás také, že je potřeba znát své životní poslání a jít si za ním. Důvěřovat své intuici.
Jako symbol transformace je i předzvěstí změn. Pomáhá nám vidět věci pomocí minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Spojuje světlo a tmu. Vnitřní a vnější pohled.
Lidé s vránou či havranem po svém boku žijí v magickém světě.