Totemová zvířata I.

Jsem tu s pokračováním miniseriálu o silových zvířatech - našich průvodcích.

V úvodu jsme si ukázali některé cesty k dosažení poznání, jak to s tím naším osobním zvířetem vlastně je.


Dnes se vrhneme na prvních pár zvířat, která mohou být našimi průvodci. Objasníme si jejich význam, zjistíme, co nás mají naučit a jací vlastně uvnitř jsme.

Jen bych chtěla připomenout, že většina z nás má více průvodců - náš život se vyvíjí a s ním i naše vnitřní pochody a myšlení. Pro každou část života tedy může být jiné zvíře "to hlavní".

MEDVĚD
Provází ty, kteří si uvědomují krásy života ve všech směrech. Přináší s sebou odvahu, poctivost a soucit. Je tady, pokud potřebujeme ochranu všeho druhu, učí nás být odvážnými. Je to divoký spojenec, který nás brání proti všemu nebezpečí. Je tu, aby nás popostrčil k tomu, jak uctít a napojit se na naše předky a ukázal nám, odkud doopravdy pocházíme, a kde leží náš osud.
Patří lidem, kteří stojí pevně nohama na zemi, těm, kteří dokáží vycítit příležitost v pravou chvíli, kteří dokáží využít svou sílu, těm, kteří v sobě dokáží držet určitou divokost a nespoutanost - zároveň je to ale právě medvěd, který tyto lidi učí zpomalit a napojit se na rytmy přírody.SOVA
Noční dravec, který vyniká bystrými smysly. Provází lidi, kteří tzv. vystoupili ze stínu, ti, kteří hledají moudrost v tichu, ti, kteří potřebují najít skutečnou pravdu. Je společníkem lidí, kteří pracují sami a nepotřebují společnost jiných. Jejich znakem je moudrost, intuice a transformace. Dokáží vidět za oponu světa. Sova nám pomáhá nám odhalit přetvářku a klam, dává nám schopnost jasnoslyšení, pomáhá nám naladit se na duše předků. Jejím darem je schopnost vidět skrze stíny noci a slyšet zvuky ticha - totéž učí nás. Abychom si uvědomili, že to, co je vidět běžně a všude není ten pravý svět. Že krása a moudrost leží někde za tím. Je spojena s nocí a měsíční magií.KOHOUT
Kohout je znamením, že máme něčeho dosáhnout , tzv. zvednout se a zazářit. Provází lidi, kteří se málokdy vzdávají, symbolizuje určitou osobní sílu, sebevědomí, potřebu uznání. Patří lidem, kteří dokáží dát najevo svou hrdost, ovšem bez zbytečné arogance.
Je silným ochranným společníkem, protože určitě víte, že vystrašit kohouta není vůbec jednoduché!
Učí nás, že vždycky přijde světlo a nový den, a všechno zlé a špatné zmizí. Má nás také naučit smyslu pro dobro, pomáhá najít důvěru a upřímnost. Jako totemové zvíře naznačuje, že naše mysl, tělo i duch jsou na cestě k velkému zlepšení. Jeho atributy jsou hrdost, poctivost, odvaha a bdělost.KRÁLÍK/ZAJÍC
Provází ty, jenž umí řešit problémy s nadhledem. Pomáhá nám s přechody od jedné věci ke druhé s plynulostí, ale i s varováním, že se nemáme vrhat do věcí bezhlavě. Králík je velmi silný symbol plodnosti (ve všech směrech), oslavuje život a nové začátky. Připomíná nám, že máme schopnost rychle změnit svůj život, i co se týká spirituální cesty. Lidé, kteří mají králíka jako totemové zvíře jsou povětšinou výborní týmoví hráči. Rádi pracují v kolektivu, jsou společenští.
Králík nás učí být dobrým posluchačem, učí nás, že máme žít střídmě. Že v životě nestačí jen jeden sen. Má nás naučit více slynout s přírodou, najít si čas na to, trávit volné chvíle venku, spojit se s cykly světa.HAD
Had je spojen s magií ve všech tradicích. Je silným symbolem transformace, znovuzrození a uzdravení. Má silnou regenerační schopnost, kterou předává svým blízkým jako průvodce a opatrovník. Pomáhá nám zbavovat se strachu a negativních myšlenek, které jsou často zdrojem nemocí těla i duše. Učí nás jak doopravdy a z duše odpouštět, učí nás, že pravá láska musí vzejít z hlubin našeho srdce. že povrchnost nemá význam.
Pomáhá nám zbavit se starých a nepotřebných zvyků skrze moudrost, umí nás naučit, jak vidět do srdcí druhých. Je velkým ochráncem. Probouzí tvůrčí síly.
První pětice totemových průvodců je za námi.

Myslete na to, že slova napsaná výše neukazují jen to, co je již zřejmé, ale i to, co je schované hluboko v nás, a možná se to snažíme nevědomky potlačit...


V příštím díle se podíváme na to, co nám přinesou průvodci jako je orel, kůň, žába, pes nebo havran.