Stará cesta - využití našich osobních esencí a sexuální magie

Jakkoli se to někomu může zdát přehnané, nechutné či dokonce skandální, měli bychom si uvědomit, že jde o část nás samotných, tedy že jde o věci nabité mimořádnou silou.
Nikoho nenutím článek číst, nikoho nenutím něco z níže uvedeného zkoušet..

Jedná se o všechny tekutiny, které v těle můžeme najít - krev, moč, menstruační krev, vaginální sekret, sperma, slzy a sliny.
 
Všechny tyto esence se běžně používaly v tradiční lidové magii  a dodnes se používají! Využití tělních tekutin je považováno za přímý nástroj pro zaříkávání a zejména pro kouzla týkající se lásky, touhy a sexu.
Pravdou je, že můžete esence použít naprosto ke všemu - ke všem zaříkáním, kouzlům, rituálům - pokud vy sami uznáte, že je to nutné či vhodné. Tady musíte více než kdy jindy pracovat s intuicí. Nikdo vám žádné návody nepředloží.
 
VŠECHNY UVEDENÉ SKUTEČNOSTI SI PŘEBERTE ZDRAVÝM LIDSKÝM ROZUMEM S PŘIHLÉDNUTÍM K VAŠEMU ZDRAVOTNÍMU STAVU, KE ZDRAVOTNÍMU STAVU PARTNERA, PŘÍP. DALŠÍCH OSOB! 
UVEDENÉ VĚCI MAJÍ POUZE INFORMAČNÍ CHARAKTER!

KREV
Krev je život. Magie krve je obestřena tajemstvím a často spojena se zlem, obětováním, zvěrstvy. Jako z hororového filmu.
Pravdou je, že magie krve je silná a neměla by se provádět lehkovážně (ostatně, co ano?).
Krev je mocný nástroj, je to část nás samotných, podstata našeho žití. Je součástí našeho rodu, z něhož pocházíme, kolovala v žilách našich předků.
Krev je tak mocné médium, že některým lidem vadí i na pohled. Je spojena se smrtí, násilím, bolestí, ale také s vášní, s novým životem.
Kouzla s použitím krve nejsou spojena s žádným zabíjením a obětováním zvířat či lidí. Celé to zahrnuje jen využití pár kapek během kouzla nebo rituálu. Obvykle jde o vlastní kapičku krve, lze ale použít i krev (+ další esence samozřejmě) ostatních lidí - s jejich svolením ovšem! V opačném případě se už dostáváte na tenký led a to už doporučuji hodně přemýšlet a rozmýšlet!!
Než se podíváme na to, jak krev použít, vtiskněte si do hlavy následující:
 • použijeme maximálně pár kapek
 • nebereme krev od někoho, kdo nám nedal souhlas nebereme také krev od zvířat
 • nedotýkáme se krví kohokoli jiného a cizí krví se nedotýkáme sami sebe 
 • nepijeme krev jako takovou!!
 • pokud přidáváme kapičku do nápoje nebo jídla, jsme srozuměni s tím, že toto kouzlo nám dává nad touto osobou neskutečnou moc
 • myslíme na dezinfekci  - nástrojů, okolí, kůže, apod.
 • ženy mohou se stejným úspěchem použít krev menstruační

 

 
Kdy použít krev pro kouzla a zaříkání?
 
OCHRANA - je tím myšleno velká ochrana. Pokud nám někdo vyloženě tak hodně moc škodí, že hrozí nehody, nemoci,apod. Ne, když mě někdo rozčílí v práci nebo v autobuse.
 
ZDRAVÍ - opět pro závažnější problémy a těžké závislosti. Ne proto, že jsme včera dostali rýmu nebo nás bolí koleno.
 
POTŘEBA - zoufalá potřeba čehokoli. Hrozí hlad, život bez domova, apod. Ne, že nemám na výlet k moři.


Zároveň jsme si jisti, že plně víme, do čeho jdeme. A jaké mohou být výsledky.
Uvědomujeme si, že když ji použijeme na kouzlo lásky, jedná se o určitý druh emocionálního otroctví (a myslete také na to, že i když u vás láska pomine, u této osoby nikoli).
Jsme si jisti, že ji jen tak nepoužijeme k získání moci, že ji nepoužijeme, abychom někomu jen tak ublížili, a že ji nepoužijeme k pomstě.

Jak použít krev pro kouzla a zaříkání?
 • krev můžeme smíchat s olejem, jímž následně potřeme svíčky
 • může nám posloužit na nabití talismanů a amuletů
 • lze s ní nakreslit symboly nebo napsat text 
 • kapku můžeme použít i do váčků pro štěstí, prosperitu, ochranu, atd.

 

 
Pokud byste z jakéhokoli důvodu nechtěli přímo používat krev (a na tom není nic ostudného), existují další esence, které krev dobře nahradí - tedy moč, nehty, vlasy, sliny. Lze je použít i u kouzel výše uvedených, kdy by krev nebyla vhodná (klasická ochrana, nižší potřeby - přání, atd.).
 
Doporučím ze začátku vyzkoušet, jak na vás krev působí a jak se vám s ní pracuje - třeba u jednoduchého svíčkového kouzla. Možná zjistíte, že to pro vás vůbec není a pracovat touto cestou nechcete. Pak je to úplně v pořádku.


MENSTRUAČNÍ KREV
V některých lidových tradicích má menstruační krev, kápnutá do čaje či kávy, kterou muž vypije, probudit jeho sexuální pozornost směrem k vaší osobě. Není potřeba žádný rituál, zaříkání, nástroje. Stačí jedna kapka a kouzlo je dokonáno. Cílem je dostat vaše aroma, vaší esenci, do podvědomí daného muže. Jakýmsi způsobem ho k sobě připoutat tak, že vy budete jeho jediná vyvolená.
Menstruační krev se také používá jako obětina Matce Zemi, pokud potřebujeme pomoci v jakémkoli ohledu. Zejména, co se zdraví a hojnosti týče.

 
 
VAGINÁLNÍ SEKRET
Využití sekretu je rozšířeno hlavně u žen, které nemenstruují. Ať už z důvodu věku nebo těhotenství/kojení. Sekret má to samé využití jako menstruační krev, tedy užíváme jej zejména pro kouzla lásky. Opět stačí jen kapička do čaje nebo kávy.
Za nejhodnotnější je považován sekret nahromaděný během masturbace o úplňkové noci.
Sekret i menstruační krev nemusíte ale použít jen pro lásku a touhu. Slouží také pro spojení s božstvy (jejich sošky na oltáři), pro posvěcení vašich osobních amuletů, talismanů a dalších věcí.
 
MOČ
Opět klasické využití viz výše. Ženská moč je také náhradou za menstruační krev a může být použita pro upevnění vzájemného vztahu s mužem. Pokud tedy nechceme nebo nemůžeme využít tekutiny výše zmíněné, použijeme obyčejnou moč, která dobře zastoupí jak krev, tak vaginální sekret.
Samozřejmě, že moč k tomuto účelu může použít také muž, pokud si chce připoutat určitou ženu, ale upřímně musím říci, že jsem o tom moc zmínek nenašla.
V hoodoo kultuře se moč používá také jako prostředek pro získání štěstí - muž nosí u sebe pár kapek moči milované ženy, které mu zajistí zejména štěstí ve hře.
Kromě toho můžete tuto esenci samozřejmě využít způsobem popsaným v minulém článku.
 
SPERMA
Samozřejmě, že muži mohou použít sperma stejně jako ženy vaginální sekret, tedy opět pro kouzla lásky.
U mužů i u žen se doporučuje soustředit se při orgasmu na daný cíl.
Ovšem i ženy mohou mužské sperma s úspěchem využít. Není vůbec ojedinělé, že si žena část spermatu nenápadně uschová a pak jej použije k tomu, aby měla muže pod kontrolou a udržela ho věrného. Sperma by ale nemělo být smícháno s vaginálním sekretem!

Všechny vaše osobní esence fungují jako silné pojítko s vaší osobou a umocňují jakékoli kouzlo a zaříkání.
Pracujte intuitivně, všímejte si energií, které proudí okolo vás.

Mimochodem, sexuální energie je považována za jednu z nejmocnějších energií široko daleko.
Kouzla s využitím sexu a orgasmu jsou běžně rozšířená, ovšem v dnešní společnosti se z tohoto tématu stalo tabu.
Jde o prostou formu práce s energií a využití intuice. Taková kouzla fungují nejlépe, pokud je náš záměr spojen s láskou, touhou, silou, mocí nebo důvěrou.
Tento druh čarování lze spojit i s magií symbolů nebo s magií svíček. 
Samozřejmě, že můžete tuto formu magie s úspěchem využít i u klasického sexu s partnerem. Tady záleží čistě na vás, zda budete partnera držet v nevědomosti nebo ho zasvětíte do spolupráce. Ovšem buďte obezřetní - partner, který s vaším záměrem souhlasí, avšak nechápe o co jde, je mu to cizí, přijde mu to divné, atd., dokáže velmi lehce celý tok energie narušit a veškerá práce vám bude k ničemu. Jestliže však partner souhlasí a je obeznámen s hloubkou vaší cesty, rozumí ji a chápe jí, pak se proud energie znásobí a kouzlo působí o to rychleji a účinněji.
Jak jsem se zmínila na začátku článku, osobní esence se využívali a využívají v různých lidových kulturách. Zmínky najdeme v tradičním lidovém čarodějnictví, v kultuře hoodoo, hodně také v italské lidové magii (Stregheria).

Kromě tekutých složek lidského těla se používají i další "pevné" složky jako chlupy, vlasy, vousy, nehty, mléčné zoubky nebo voda po umytí.
Abychom byli celiství ve využití lidského těla, můžeme použít i ručně psaný text dané osoby, jeho/její fotografii, věc z vlastnictví dané osoby, jeho jméno psané na papíře (9x) a mnoho dalšího.


Ať už budete něco z výše uvedeného zkoušet nebo si článek jen přečtete myslete, prosím, na to, že praktikování čarodějnictví není hra. Nikdy nezkoušíme "co to dá" nebo "co se stane". Magii používáme s rozmyslem a rozumem.


Zdroj obrázků: www.pinterest.com