Stará cesta - magie temného Měsíce a novoluní

Řada z vás mi psala, proč používám název temný Měsíc a ne nov (případně nový Měsíc).

Moderní astronomové i astrologové, stejně jako směry pod vlivem New Age a různé novodobé kulty, používají termín "nový Měsíc" i pro fázi temného Měsíce - tedy pro dobu, kdy není na obloze vidět ani kousíček osvětleného povrchu Měsíce.

Podle starých tradic je však fáze "temného Měsíce" plně oddělena od fáze  "nového Měsíce".


Záleží plně na vás, který systém vám bude bližší, a který budete ve své praxi používat. Osobně mi nepřijde logické mluvit o novém Měsíci, když je čas temného Měsíce, ale respektuji, že pro mnoho lidí je to varianta příjemnější. 

V době temného Měsíce (tzv. Staré Luny) jde o velmi krátký časový úsek, kdy je Měsíc plně schován ve stínu Země a na obloze z něj není vidět ani minimální srpeček. Prakticky se jedná o jednu jedinou noc, protože již další noc, resp. za několik hodin, se začíná objevovat tenký osvětlený srpek.
modernějším pojetí je tato fáze rovnou považována za nový Měsíc (nebo-li NOV), protože celý cyklus fází začíná znovu od tohoto bodu.

Měsíc je v tuto dobu s energií na svém nejnižším bodě. Většině to působí zejména úzkost a napětí.

Podle tradiční cesty je čas temného Měsíce nocí ticha a je spojen především s prací uvnitř nás samotných. Ve spoustě knih se můžete dočíst, že právě v tento čas se nemají dělat žádná kouzla, žádné rituály, apod.
Je tomu ale naopak - toto je jediná doba, kdy perfektně fungují kouzla na zahnání, vyhnání, zapuzení a prokletí. Cokoli potřebujete odstranit, zničit - na to všechno je nejpříhodnější čas. Stejně tak je fáze temného Měsíce vhodná pro věštění.

Ještě si ale dovolím poznámku - dejte si velký pozor na to, co si přejete a jaká kouzla děláte. Dejte si pozor, koho voláte ke spolupráci. Práce s temným Měsícem a výše uvedená kouzla vyžadují silnou a emocionálně stabilní osobnost.
Pokud máte pochybnosti nebo strach, v klidu si jeďte na modernější vlně, pracujte s novým Měsícem a tuto fázi neberte za svou.


Nový Měsíc je podle moderního pojetí tedy doba, kdy je Měsíc v zemském stínu a začíná opět svůj cyklus.

tradičním slova smyslu vstupuje Měsíc do fáze novu cca 2.-3. den po fázi temné. Je to doba, kdy se na obloze objeví tenký srpek.

Kouzla nového Měsíce se provádějí od 2. dne ( někdy i 3. dne) a trvají až do úplňku - můžeme jim tedy věnovat cca 12 dní. Kouzla prováděná po celých 12 dní mají velký účinek, trvalejší a celistvější.
Nový Měsíc je spjat samozřejmě s novými začátky ve všech směrech - ať jde o práci, svatbu, přátelství, finance, lásku, osobní růst, apod. Posilujeme naši životní cestu, naše zkušenosti i naši situaci.

Energie temného Měsíce je velmi mocná a přesto, že poměrně hodně čarodějnic zásadně nečaruje, je to vhodná doba pro některé typy kouzel.
Doba ubývajícího Měsíce a novoluní symbolizuje podle novějších tradic třetí fázi života Bohyně -  Bohyni stařenu - moudrou, přinášející zimu, smrt, temnotu.
Podobně je vládkyní tohoto času Hekaté, temná bohyně noci. 

Nemusíte dělat ani žádné složité obřady, stačí si sednout na chvíli ven, pokud je to možné, uzemnit se, zklidnit, "napojit" se na Měsíc a v duchu myslet na věci, které se mají dát do pohybu.


Začněte si věřit, vnímejte neviditelnou pomoc. Nejste sami na svoje problémy, vždycky máte okolo sebe něco nebo někoho. I když ho nevidíte a neuvědomujete si to. 
 zdroje obrázků: www.dana-glover.com, www.mysticaloaks.com, thestreetsmartpsychic.blogspot.com