Elementy - Vzduch

Vzduch je nesmírně kreativní živel. Tedy i lidé, kteří kráčejí ve společnosti vzdušného elementu, jsou lidé tvořiví, a zároveň snílci.

Jsou to lidé s hlavou v oblacích, upovídaní, vtipní, a také mají talent říkat nesprávné věci v nesprávnou dobu.



Vzduch je spojen se silami neviditelnými, s myšlením, komunikací, dostáváme se skrze něj ke svým předkům a zemřelým.


Lidé spojeni s elementem Vzduchu jsou neskutečně flexibilní, jako vítr. Rychle se přizpůsobí změnám, myšlenky jim přelétávají jedna přes druhou, stále pracují a pracují. Nikdy pro ně není hotovo, protože všechno se neustále vyvíjí. A oni jsou schopni na všechny pokroky rychle a inteligentně reagovat.

Tento typ lidí nelze spoutat žádnou silou. A to nejen ve smyslu života a životního stylu, ale i ve smyslu názorů - jedna skutečnost pro ně neexistuje, jako se mění vítr, mění se i vzdušní lidé. Jde o mistry ve změně celkového životního stylu, oblékání, oblíbených věcí, barev,..



Jsou to velmi společenští lidé, silní, nezávislí. K sobě bývají velmi tvrdí a mohou špatně nést případný neúspěch.

Vzdušní čarodějové působí bezstarostně - nechají bez problémů odejít minulost a naopak lehce a rádi přijmou nové začátky a výzvy. Často se ženou dopředu a nekoukají kolem sebe, a to jim samozřejmě přináší nemalé problémy. Jednají bez přemýšlení.

Nemají rádi uzavřené prostory - potřebují volnost i v okolí sebe sama. 
Často mívají rozděláno víc věcí, aktivit, úkolů, a neustále k nim přidávají další a další.

Oproti lidem ovládaným elementem Země a Vody, bývají vzdušní čarodějové extrémně vysazení na úklid a čistotu. Nesnesou prach, drobečky, nedejbože špínu. Jejich domácnost je velmi čistá, vzdušná, světlá.
Pokud to jde, mívají mnoho okenhodně rostlin a dbají na perfektně vybavenou spíž.






Jsou to velmi inspirativní lidé. Mít je za přátele znamená, že se nebudete nudit. Budou vás popostrkovat dopředu ve vašich snech a nezištně vám pomáhat.

Samozřejmě se umí rozčílit, ale ne tak silně jako čarodějové Země a Vody. Ze vzdušného čaroděje vztek brzo vyprchá a po pár minutách o ničem neví. Dejte si však pozor na zradu - nikdy už dotyčnému znovu neuvěří a nikdy nedávají druhou šanci. Je to netrápí - jdou prostě dál.

Problémem vzdušných lidí je jejich ego. Protože Vzduch "objímá" Zemi i Vodu, připadají si  nadřazenější. Tady je právě velmi důležitá spolupráce všech elementů a poznání, že vzdušní čarodějové nejsou jediní na světě, a že bez pomoci dalších elementů by nic neznamenali. Speciálně oni potřebují pomoc všech ostatních živlů, aby byli zdraví a mohli vést klidný život.



Stejně jako lidé ovládaní elementem Vody, jsou i vzdušní zástupci pověrčiví. Jejich talentem je meditace a jasnoslyšnost. Čarodějové Vzduchu umí číst signály a věštby skryté v okolo prolétávajícím větru, poznají špatná znamení i ta šťastná.

I jim samozřejmě náleží věci spojené s elementem Vzduchu, i místa, kterým Vzduch vládne.
Jsou to zvonky a zvony, stejně jako zvonkohry (jejich zvuk a vibrace vzniknou rozechvěním vzduchu a umí odstranit a zničit negativní energie, i přivolat víly a duchy), hromy, patří jim i všechna zvířata pohybující ve vzduchu - motýli, ptáci, včely a další hmyz (včely jsou znamením štěstí, motýli taktéž), z elementálů jsou to sylfy a víly (sylfy jsou přírodní duchové - vytváří vlákna myšlenek, rozhovorů, tajemství) a vládnou samozřejmě obloze a počasí.
Z míst na Zemi jsou jejich "domovem" vrcholky hor, širé pláně a vysoké věže.

 

Nejraději pracují s větrem (z různých míst a směrů pro různé účely), kladou velký důraz na aromaterapii a práci s aurou.  Ve svých kouzlech využívají peří a milují vykuřování.
Náleží jim kouzla neviditelnosti, práce se sny, tabulka Quija

Co se týká samotného elementu, jsou jeho atributy následující:

roční období: jaro (některé zdroje odkazují na podzim)
směr: východ
denní doba: úsvit
smysl: sluch a čich
energie: vysílající
zvířata: pavouk, ptáci, hmyz, opice
barvy: žlutá, bílá, stříbrná
kameny: pemza, slída, avanturin, jantar, kočičí oko
rostliny: kopr, anýz, badyán, benzoin, bergamot, borovice, čekanka, fazole, jmelí, kmín, konvalinka, levandule, líska, mandle, pampeliška, rýže, šalvěj, zlatobýl
bohové a bohyně: Lono, Oya, Yaponcha, čtyři větrná božstva (jako čtyři směry tvořící kříž), Ódin



 
Bez vzduchu by neexistoval život. Je zároveň i zdrojem pohybu a silou mysli.
Abychom cítili element Vzduchu stačí ze zhluboka nadechnout někde v přírodě. Vnímat vůni lesa a louky. Sledovat pohyb listu unášeného větrem.


Co můžeme zkusit a v čem nám živel Vzduchu může pomoci?

(pozn.: pozor na přání a kouzla spojená s elementem Vzduchu - stejně jako je vítr nevyzpytatelný, i tato kouzla nás mohou zavést jinam než si přejeme)


Nejvíce je rozšířeno čarování pomocí čtyř větrů, vanoucích ze čtyř světových stran. Jde o stejný princip, jako když přihlížíme k fázi Měsíce pro dané kouzlo.


vítr severu - pro změny, zbavení se negativních energií, posiluje léčení, transformaci (= "smrt"); stačí se severnímu větru postavit čelem a zaměřit se na to, čeho se chceme zbavit, barvou je v tomto případě černá

vítr východu - nové cíle, obnovení, tvoření, změny k lepšímu; souvisí s intelektem a veškerým myšlením, barvou je bílá

vítr jihu - souvisí s elementem ohně, může tedy dopomoci kouzlům spadajícím pod tento živel; stejně tak dodá všemu počínání energii; barvou je žlutá

vítr západu - spojen s plodností, láskou, s léčením, jeho vlivu je využíváno při očišťujících kouzlech; barvou je modrá

Stejně tak veškeré vaše počínání můžete zahájit vzýváním těchto 4 větrů - u magie Vzduchu je to skoro povinnost.
Jak si vzývání uděláte, záleží jen na vás. Nemusíte vymýšlet složitá zaříkávadla - postačí vítr oslovit (Větry severu!....) a říci, co požadujete (Pomozte mi v mé práci - apod.).

ZBAVENÍ SE STAROSTÍ
Vyhledejte keř bez listů a na každou větévku napíchněte, či lehce přivažte, list, na kterém je napsaná jedna starost nebo to, co vás trápí. To je vše. Pak už jen přivane severní vítr, který sebere lístky a odnese pryč z vaší blízkosti.
Mějte na paměti, že se tak nestane hned, jde o dny a týdny. Pokud si ovšem vyberete čas, kdy severní vítr vane nejčastěji, výrazně toto kouzlo uspíšíte!


Mezi lidovou magii vážící se k živlu Vzduchu patří nalezení pírek - zde hraje význam barevné rozlišení a druh ptáka, který pírko ztratil.
Peří se v různých tradicích váže k našim duchovním průvodcům. Např. nalezení černého pera znamenalo, že jste pod ochranou vašich průvodců nebo předků, a ti jsou připraveni vám pomoci.
Bílé pero znamenalo, že váš ochránce je u vás, bdí nad vámi, nebo také to, že někdo z milovaných, kdo zemřel, je v jiném světě a má se dobře.
Pírko hrdličky znamenalo lásku, jemnost a vlídnost. Pírko sovy pak symbolizovalo moudrost, schopnost prohlédnout tmu a zvládnutí tajemství. A dále třeba pírko červenky nebo drozda ukazovalo na nové věci v našem životě a plodnost ve všech směrech.


 

 




Obecně bych doporučila s magií Vzduchu začít až nasbíráte trochu zkušeností, až vyzkoušíte jako sílu může mít element Země či Vody. Živel Vzduchu (i Ohně) je nestálý, měnící se. Tak ať vás to nezaskočí.





Mějte prosím na paměti, že živly neovládáme, nepodmaňujeme si je jakýmkoli způsobem. Jsme uctiví, pokorní a umíme poděkovat.

 

zdroj obrázků: www.pinterest.com