Elementy - úvod

Země, Vzduch, Oheň a Voda.

Čtyři elementy, které každý zná, a se kterými přicházíme denně do kontaktu.
Jde o prvky přírody, bez kterých by nebyl žádný život. Jsou základem všeho.


Pátým elementem je pak Duch, nebo chcete-li Akáša, případně Éter. Pokud následujeme nějaký duchovní směr, následujeme zároveň i pátý živel - Éter. Z něho všechno pochází a u něj taky všechno začíná. On je odrazovým můstkem v naší práci. Je v nás, stejně jako v každé částečce hmoty.
O tom si povíme více v samostatném článku.V některých systémech můžeme narazit samozřejmě i na jiné živly, které se používaly (a používají) - Feng Shui pracuje se Zemí, Vodou, Dřevem, Kovem a Ohněm. V některých magických systémech najdeme kombinaci 4 základních elementů společně s hvězdami, Sluncem, Měsícem, kamenem a bleskem, nebo směr, který ke své práci využívá Oheň, Vzduch, Vodu a Led.

Všechny 4 elementy jsou spíše principem jmenovaných živlů, neboť v našem pojetí jde pouze o energie. Můžeme je sice vnímat fyzicky, ale prakticky je jejich podstata pouze, řekněme, duchovní. Energie těchto elementů je přítomna v každé částečce hmoty.

 

Všimněte si, že základní  živly jsou v počtu 4, stejně jako světové strany, stejně jako roční období. K tomu se nám mohou vybavit (v pojetí různých filozofických směrů) 4 tělesné šťávy ukazující na temperament člověka.

Čtyřka znázorňuje jakousi stálost a neměnnost světa.
Porozumění živlům je základem tradičního přístupu k čarodějnictví, přičemž pojetí živlů je vždy plně tom kterém člověku.
Všechny živly jsou nezbytné pro lidský život,  a všichni jsme ovlivněni jejich pozitivními i negativními projevy. Tvoří harmonii.

Spolupráce s živly funguje různým lidem různě. Záleží hodně na tom, co od nich vlastně chcete. Zda budou vaši cestu pouze doplňovat, nebo jednoznačně určovat.
Myslete na to, že otevřít se jednomu živlu je sice krásné a naplňující, a může nás to dostat za hranice běžného poznání, ale zároveň máme jako lidé určitá omezení. A z krásné cesty se lehce může stát otrocká a sebedestruktivní práce.
Primárně nám vždy musí jít o poznání a moudrost, nikoli o využívání, či dokonce zneužívání. Žádný živel toto nedovolí.
Poznání jde v tomto případě ruku v ruce s uctivostí.

Sama za sebe radím, abyste spolupracovali se všemi živly, v souladu s vaším dominantním elementem. Tak, aby doplňovaly vaši cestu. Usilujte o rovnováhu.

 

 Musím se ještě zmínit o tom, že často lze najít různá cvičení na to, jak elementy ovládat.
Na to zapomeňte!
Neznám nikoho, kdo by elementy nějakým způsobem plně ovládal. S elementy lze spolupracovat, nikoli si je podrobit. O spolupráci vždy žádáte a vždy děkujete!


A poslední věc. Hodně lidí se plete elementy a elementály.
Pokud hovoříme o elementálech, mluvíme o přírodních bytostech - víly, elfové, rusalky, skřítci, gnómové, atd. Jsou často spojeni s některým živlem - elementem.
Spolupráce s nimi je složitá a zabere oněm vyvoleným mnoho času tvrdé dřiny.
Elementálové nejsou jen laskaví, krásní a hodní. Naopak. Lidskou rasu nechovají v lásce (ostatně se není čemu divit), jsou často nepřátelští, zlomyslní, a rozhodně nevypadají jako postavičky z pohádek. A hlavně se lidem snaží veskrze vyhýbat.


Bez legrace říkám, že v kontaktu s nimi je na místě opatrnost. Pokud tedy vůbec k nějakému kontaktu dojde.
Zdroj obrázků: www.pinterest.com